Methode

Als je weet dat de grove motoriek zich eerder ontwikkelt dan de fijne motoriek is het eigenlijk logisch om taal aan te bieden in gesproken taal én gebaren. Dat is ook het uitgangspunt van Zie Zo Babygebaar.

Als docent baby- en kindgebaren gebruik ik de methode van Leer Mij Begrijpen. Via deze methode leer je op een praktische manier babygebaren aan de hand van activerende werkvormen. Ook theorie over taalontwikkeling komt aan bod, waardoor je beter kunt inspelen op de fase waarin je kind zich bevindt.

De methode is geschikt voor zowel ouders als professionals, individueel of in groepen.

De voordelen van een cursus ten opzichte van online leren:
1. Je leert op een cursus specifieke gebaren die in de belevingswereld van jonge kindjes zitten, zoals: eten, melk, luier, poes, klaar, etc. Die hoef je dus niet zelf op te zoeken.
2. Je leert meer over de taalontwikkeling van baby’s en jonge kinderen, zodat je precies weet hoe en wanneer je hier het beste op kan aansluiten met gebaren.
3. Bij een cursus krijg je ALLE theorie + geleerde gebaren in een boekje mee naar huis, en je leert hoe je de gebaren maakt en opbouwt, zodat je het later nog kunt naslaan.
4. Ik kan als docent controleren of je de gebaren juist uitvoert, die extra controle heb je niet online. En ik weet ezelsbruggetjes waardoor je ze makkelijker onthoudt.

 

De voordelen van baby- en kindgebaren:

Praktisch: minder frustratie en meer plezier

Emotioneel: creëert een betere ouder-kind relatie

Cognitief: stimuleert hersenontwikkeling.

 

“De methode Leer Mij Begrijpen richt zich op non-verbale signalen van kinderen en de aangeleerde gebaren. Vanuit de motorische ontwikkeling en spraak- en taalontwikkeling wordt uitgelegd hoe en waarom kinderen al zo jong met gebaren kunnen communiceren.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit de woordenschat vergroot en spraakontwikkeling verstelt. Gebaren ondersteunen ook bij het leren begrijpen van bijvoorbeeld emoties. Abstracte woorden kunnen omgezet worden in een beeld.”

Bron: leermijbegrijpen.nl